ข่าวกิจกรรม

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial