ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมโครงการ “เพชรบูรณ์ ปันรัก ปันสุข” พร้อมเยี่ยมกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์


Share: