กรมที่ดิน ยกระดับการให้บริการประชาชนภายใต้แนวทางความปกติรูปแบบใหม่ “New Normal” บริการ ยื่นจองคิวจดทะเบียน ยื่นจองคิวรังวัด ผ่านระบบออนไลน์

กรมที่ดิน (dol.go.th)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

กรมที่ดิน (dol.go.th)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]