นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารายงานตัว นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายเสรี หอมเกสร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมรับมอบนโนยายเกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Share: