ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]