ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565


Share: