พมจ.เพชรบูรณ์…พี่จ้องจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]