รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565Share: