หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดตามงาน One Home พม. ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทีม One Home พม. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าพบปรึกษาข้อราชการ กับนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัครคีโครงการบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องรับรองพิเศษศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ และติดตามการก่อสร้างบ้านปันสุขเพื่อคนไร้ที่พึ่ง โดยได้รับความร่วมมือการก่อสร้างจากยุติธรรมจังหวัด จากนั้นได้ประชุม One Home เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจ พม.ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการพัฒนาคุณภาพภาพชีวิต โครงการ Productive Welfare “เปลี่ยนชีวิตคนไร้ที่พึ่ง จากบ้านกองขยะ สู่บ้านน้อยวิวภูทับเบิก”


Share: