สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

แบนเนอร์ พม.
Banner
1669274330419
4.1 (1)
36
34
27
22
25
4
5
9
17
10
3
13
14
8
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

วิดิทัศน์เชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการ”บ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 …

One Home จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 0…

ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 999/11 หมู่5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

056 725 743

 phetchabun@m-society.go.th