สถิติข้อมูล สถานการณ์การฆ่าตัวตาย จากข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน ในเดือนมิถุนายน 2563

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล
สถานการณ์การฆ่าตัวตาย จากข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน พบว่าในเดือนมิถุนายน 2563
มีผู้ก่อเหตุทั้งหมด จำนวน 81 ราย
ผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิต จำนวน 60 ราย

แบ่งเป็น
เพศชาย 49 ราย
เพศหญิง 11 ราย

ผู้ก่อเหตุที่รอดชีวิต และได้รับความช่วยเหลือ เป็นเพศชาย 13 ราย
เพศหญิง 8 ราย

วิธีที่การก่อเหตุฆ่าตัวตายที่ใช้
3 อันดับสูงสุด คือ
ผูกคอตาย ,
กระโดดจากที่สูง
และยิงตัวตาย

ช่วงวัยที่ทำการก่อเหตุฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ
วัยทำงาน 26-59 ปี จำนวน 59 ราย
พื้นที่ที่เกิดเหตุ 3 อันดับสูงสุด
คือ กรุงเทพมหานครและชลบุรี
12 ราย
บุรีรัมย์และอุดรธานี 4 ราย

สาเหตุที่ทำให้ก่อเหตุฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ
ปัญหาเรื่องความรัก
โรคซึมเศร้า และป่วยจิตเวช

อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดและคนในครอบครัว สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยระงับหรือลดสถิติในการก่อเหตุได้ โดยการสังเกตอาการและพฤติกรรมเพื่อเฝ้าระวัง
หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]